Company

Ticinella Pasta Brand has been established 1998. Our main goal has always been to use only the best ingredients, shipped to you immediately, to guarantee you have the freshest product available. With your Family in mind, Ticinella pasta has a production and expiration date on the package to insure you of a premium and delicious product.

บริษัท ฟรานซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตเส้นพาสต้าชนิดต่างๆ ที่มีโรงงานผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย ผ่านการรับรองจาก GMP และฮาลาน และยังเป็นพาสต้าเพียงยี่ห้อเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจาก อย.

บริษัท ฟรานซ์ อินเตอร์เทรด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายพาสต้าชนิดต่างๆ มาเป็นเวลา 15 ปี เราเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ผลิตพาสต้าในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นของแห้ง เช่น เส้นสปาเก็ตตี้ (Spaghetti), เฟตตูชินี่ (Fettuccine), ลิงกุยนี่ (Linguini), ลาซันย่า (Lasagna) และมักกะโรนี (Macaroni) และพาสต้าของสดชนิดต่างๆ เช่น ราวิโอลี่ (Ravioli), ทอร์เทลีนี่ (Tortellini), แคนเนลโลนี่ (Cannelloni) และยังรับสั่งพาสต้าทั้งสด และแห้งตามคำสั่งลูกค้าด้วย

  Certification